SK.png deliť

NEURČITOK

 

 • deliť

PRECHODNÍK

 

 • deliac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • deliaci
 • deliaca
 • deliace
 • deliaci
 • deliace
 • deliace

Minulé Činné

 • delivší
 • delivšia
 • delivšie
 • delivší
 • delivšie
 • delivšie
 

Minulé Trpné

 • delený
 • delená
 • delené
 • delení
 • delené
 • delené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • delím
 • delíš
 • delí
 • delíme
 • delíte
 • delia

Budúci Čas

 • budem deliť
 • budeš deliť
 • bude deliť
 • budeme deliť
 • budete deliť
 • budú deliť
 

Minulý Čas

 • delil/a/o som
 • delil/a/o si
 • delil/a/o
 • delili sme
 • delili ste
 • delili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • delil/a/o by som
 • delil/a/o by si
 • delil/a/o by
 • delili by sme
 • delili by ste
 • delili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som delil/a/o
 • bol/a/o by si delil/a/o
 • bol/a/o by delil/a/o
 • boli by sme delili
 • boli by ste delili
 • boli by delili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • deľ!
 • nech delí!
 • deľme!
 • deľte!
 • nech delia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • delenie