SK.png ïakovať

NEURČITOK

 

 • ïakovať

PRECHODNÍK

 

 • ïakujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • ïakujúci
 • ïakujúca
 • ïakujúce
 • ïakujúci
 • ïakujúce
 • ïakujúce

Minulé Činné

 • ïakovavší
 • ïakovavšia
 • ïakovavšie
 • ïakovavší
 • ïakovavšie
 • ïakovavšie
 

Minulé Trpné

 • ïakovaný
 • ïakovaná
 • ïakované
 • ïakovaní
 • ïakované
 • ïakované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ïakujem
 • ïakuješ
 • ïakuje
 • ïakujeme
 • ïakujete
 • ïakujú

Budúci Čas

 • budem ïakovať
 • budeš ïakovať
 • bude ïakovať
 • budeme ïakovať
 • budete ïakovať
 • budú ïakovať
 

Minulý Čas

 • ïakoval/a/o som
 • ïakoval/a/o si
 • ïakoval/a/o
 • ïakovali sme
 • ïakovali ste
 • ïakovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ïakoval/a/o by som
 • ïakoval/a/o by si
 • ïakoval/a/o by
 • ïakovali by sme
 • ïakovali by ste
 • ïakovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som ïakoval/a/o
 • bol/a/o by si ïakoval/a/o
 • bol/a/o by ïakoval/a/o
 • boli by sme ïakovali
 • boli by ste ïakovali
 • boli by ïakovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • ïakuj!
 • nech ïakuje!
 • ïakujme!
 • ïakujte!
 • nech ïakujú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • ïakovanie