SK.png èítať

NEURČITOK

 

 • èítať

PRECHODNÍK

 

 • èítajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • èítajúci
 • èítajúca
 • èítajúce
 • èítajúci
 • èítajúce
 • èítajúce

Minulé Činné

 • èítavší
 • èítavšia
 • èítavšie
 • èítavší
 • èítavšie
 • èítavšie
 

Minulé Trpné

 • èítaný
 • èítaná
 • èítané
 • èítaní
 • èítané
 • èítané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • èítam
 • èítaš
 • èíta
 • èítame
 • èítate
 • èítajú

Budúci Čas

 • budem èítať
 • budeš èítať
 • bude èítať
 • budeme èítať
 • budete èítať
 • budú èítať
 

Minulý Čas

 • èítal/a/o som
 • èítal/a/o si
 • èítal/a/o
 • èítali sme
 • èítali ste
 • èítali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • èítal/a/o by som
 • èítal/a/o by si
 • èítal/a/o by
 • èítali by sme
 • èítali by ste
 • èítali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som èítal/a/o
 • bol/a/o by si èítal/a/o
 • bol/a/o by èítal/a/o
 • boli by sme èítali
 • boli by ste èítali
 • boli by èítali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • èítaj!
 • nech èíta!
 • èítajme!
 • èítajte!
 • nech èítajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • èítanie