SK.png èerpať

NEURČITOK

 

 • èerpať

PRECHODNÍK

 

 • èerpajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • èerpajúci
 • èerpajúca
 • èerpajúce
 • èerpajúci
 • èerpajúce
 • èerpajúce

Minulé Činné

 • èerpavší
 • èerpavšia
 • èerpavšie
 • èerpavší
 • èerpavšie
 • èerpavšie
 

Minulé Trpné

 • èerpaný
 • èerpaná
 • èerpané
 • èerpaní
 • èerpané
 • èerpané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • èerpám
 • èerpáš
 • èerpá
 • èerpáme
 • èerpáte
 • èerpú

Budúci Čas

 • budem èerpať
 • budeš èerpať
 • bude èerpať
 • budeme èerpať
 • budete èerpať
 • budú èerpať
 

Minulý Čas

 • èerpal/a/o som
 • èerpal/a/o si
 • èerpal/a/o
 • èerpali sme
 • èerpali ste
 • èerpali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • èerpal/a/o by som
 • èerpal/a/o by si
 • èerpal/a/o by
 • èerpali by sme
 • èerpali by ste
 • èerpali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som èerpal/a/o
 • bol/a/o by si èerpal/a/o
 • bol/a/o by èerpal/a/o
 • boli by sme èerpali
 • boli by ste èerpali
 • boli by èerpali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • èerp!
 • nech èerpá!
 • èerpajme!
 • èerpajte!
 • nech èerpú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • èerpanie