SK.png èeliť

NEURČITOK

 

 • èeliť

PRECHODNÍK

 

 • èeliac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • èeliaci
 • èeliaca
 • èeliace
 • èeliaci
 • èeliace
 • èeliace

Minulé Činné

 • èelivší
 • èelivšia
 • èelivšie
 • èelivší
 • èelivšie
 • èelivšie
 

Minulé Trpné

 • èelený
 • èelená
 • èelené
 • èelení
 • èelené
 • èelené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • èelím
 • èelíš
 • èelí
 • èelíme
 • èelíte
 • èelia

Budúci Čas

 • budem èeliť
 • budeš èeliť
 • bude èeliť
 • budeme èeliť
 • budete èeliť
 • budú èeliť
 

Minulý Čas

 • èelil/a/o som
 • èelil/a/o si
 • èelil/a/o
 • èelili sme
 • èelili ste
 • èelili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • èelil/a/o by som
 • èelil/a/o by si
 • èelil/a/o by
 • èelili by sme
 • èelili by ste
 • èelili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som èelil/a/o
 • bol/a/o by si èelil/a/o
 • bol/a/o by èelil/a/o
 • boli by sme èelili
 • boli by ste èelili
 • boli by èelili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • èe¾!
 • nech èelí!
 • èe¾me!
 • èe¾te!
 • nech èelia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • èelenie