SK.png eakať

NEURČITOK

 

 • eakať

PRECHODNÍK

 

 • eakajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • eakajuci
 • eakajuca
 • eakajuce
 • eakajuci
 • eakajuce
 • eakajuce

Minulé Činné

 • eakavši
 • eakavšia
 • eakavšie
 • eakavši
 • eakavšie
 • eakavšie
 

Minulé Trpné

 • eakany
 • eakana
 • eakane
 • eakani
 • eakane
 • eakane

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • eakam
 • eakaš
 • eaka
 • eakame
 • eakate
 • eakaju

Budúci Čas

 • budem eakať
 • budeš eakať
 • bude eakať
 • budeme eakať
 • budete eakať
 • budú eakať
 

Minulý Čas

 • eakal/a/o som
 • eakal/a/o si
 • eakal/a/o
 • eakali sme
 • eakali ste
 • eakali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • eakal/a/o by som
 • eakal/a/o by si
 • eakal/a/o by
 • eakali by sme
 • eakali by ste
 • eakali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som eakal/a/o
 • bol/a/o by si eakal/a/o
 • bol/a/o by eakal/a/o
 • boli by sme eakali
 • boli by ste eakali
 • boli by eakali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • eakaj!
 • nech eaka!
 • eakajme!
 • eakajte!
 • nech eakaju!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • eakanie