SK.png citovať

NEURČITOK

 

 • citovať

PRECHODNÍK

 

 • citujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • citujúci
 • citujúca
 • citujúce
 • citujúci
 • citujúce
 • citujúce

Minulé Činné

 • citovavší
 • citovavšia
 • citovavšie
 • citovavší
 • citovavšie
 • citovavšie
 

Minulé Trpné

 • citovaný
 • citovaná
 • citované
 • citovaní
 • citované
 • citované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • citujem
 • cituješ
 • cituje
 • citujeme
 • citujete
 • citujú

Budúci Čas

 • budem citovať
 • budeš citovať
 • bude citovať
 • budeme citovať
 • budete citovať
 • budú citovať
 

Minulý Čas

 • citoval/a/o som
 • citoval/a/o si
 • citoval/a/o
 • citovali sme
 • citovali ste
 • citovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • citoval/a/o by som
 • citoval/a/o by si
 • citoval/a/o by
 • citovali by sme
 • citovali by ste
 • citovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som citoval/a/o
 • bol/a/o by si citoval/a/o
 • bol/a/o by citoval/a/o
 • boli by sme citovali
 • boli by ste citovali
 • boli by citovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • cituj!
 • nech cituje!
 • citujme!
 • citujte!
 • nech citujú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • citovanie