SK.png cítiť

NEURČITOK

 

 • cítiť

PRECHODNÍK

 

 • cítiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • cítiaci
 • cítiaca
 • cítiace
 • cítiaci
 • cítiace
 • cítiace

Minulé Činné

 • cítivší
 • cítivšia
 • cítivšie
 • cítivší
 • cítivšie
 • cítivšie
 

Minulé Trpné

 • cítený
 • cítená
 • cítené
 • cítení
 • cítené
 • cítené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cítim
 • cítiš
 • cíti
 • cítime
 • cítite
 • cítia

Budúci Čas

 • budem cítiť
 • budeš cítiť
 • bude cítiť
 • budeme cítiť
 • budete cítiť
 • budú cítiť
 

Minulý Čas

 • cítil/a/o som
 • cítil/a/o si
 • cítil/a/o
 • cítili sme
 • cítili ste
 • cítili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cítil/a/o by som
 • cítil/a/o by si
 • cítil/a/o by
 • cítili by sme
 • cítili by ste
 • cítili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som cítil/a/o
 • bol/a/o by si cítil/a/o
 • bol/a/o by cítil/a/o
 • boli by sme cítili
 • boli by ste cítili
 • boli by cítili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • cíť!
 • nech cíti!
 • cíťme!
 • cíťte!
 • nech cítia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • cítenie