SK.png cieliť

NEURČITOK

 

 • cieliť

PRECHODNÍK

 

 • cieliac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • cieliaci
 • cieliaca
 • cieliace
 • cieliaci
 • cieliace
 • cieliace

Minulé Činné

 • cielivší
 • cielivšia
 • cielivšie
 • cielivší
 • cielivšie
 • cielivšie
 

Minulé Trpné

 • cielený
 • cielená
 • cielené
 • cielení
 • cielené
 • cielené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cielim
 • cieliš
 • cieli
 • cielime
 • cielite
 • cielia

Budúci Čas

 • budem cieliť
 • budeš cieliť
 • bude cieliť
 • budeme cieliť
 • budete cieliť
 • budú cieliť
 

Minulý Čas

 • cielil/a/o som
 • cielil/a/o si
 • cielil/a/o
 • cielili sme
 • cielili ste
 • cielili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cielil/a/o by som
 • cielil/a/o by si
 • cielil/a/o by
 • cielili by sme
 • cielili by ste
 • cielili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som cielil/a/o
 • bol/a/o by si cielil/a/o
 • bol/a/o by cielil/a/o
 • boli by sme cielili
 • boli by ste cielili
 • boli by cielili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • cieľ!
 • nech cieli!
 • cieľme!
 • cieľte!
 • nech cielia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • cielenie