SK.png cicať

NEURČITOK

 

 • cicať

PRECHODNÍK

 

 • cicajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • cicajúci
 • cicajúca
 • cicajúce
 • cicajúci
 • cicajúce
 • cicajúce

Minulé Činné

 • cicavší
 • cicavšia
 • cicavšie
 • cicavší
 • cicavšie
 • cicavšie
 

Minulé Trpné

 • cicaný
 • cicaná
 • cicané
 • cicaní
 • cicané
 • cicané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cicám
 • cicáš
 • cicá
 • cicáme
 • cicáte
 • cicajú

Budúci Čas

 • budem cicať
 • budeš cicať
 • bude cicať
 • budeme cicať
 • budete cicať
 • budú cicať
 

Minulý Čas

 • cical/a/o som
 • cical/a/o si
 • cical/a/o
 • cicali sme
 • cicali ste
 • cicali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cical/a/o by som
 • cical/a/o by si
 • cical/a/o by
 • cicali by sme
 • cicali by ste
 • cicali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som cical/a/o
 • bol/a/o by si cical/a/o
 • bol/a/o by cical/a/o
 • boli by sme cicali
 • boli by ste cicali
 • boli by cicali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • cicaj!
 • nech cicá!
 • cicajme!
 • cicajte!
 • nech cicajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • cicanie