SK.png ceniť

NEURČITOK

 

 • ceniť

PRECHODNÍK

 

 • ceniac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • ceniaci
 • ceniaca
 • ceniace
 • ceniaci
 • ceniace
 • ceniace

Minulé Činné

 • cenivší
 • cenivšia
 • cenivšie
 • cenivší
 • cenivšie
 • cenivšie
 

Minulé Trpné

 • cenený
 • cenená
 • cenené
 • cenení
 • cenené
 • cenené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cením
 • ceníš
 • cení
 • ceníme
 • ceníte
 • cenia

Budúci Čas

 • budem ceniť
 • budeš ceniť
 • bude ceniť
 • budeme ceniť
 • budete ceniť
 • budú ceniť
 

Minulý Čas

 • cenil/a/o som
 • cenil/a/o si
 • cenil/a/o
 • cenili sme
 • cenili ste
 • cenili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cenil/a/o by som
 • cenil/a/o by si
 • cenil/a/o by
 • cenili by sme
 • cenili by ste
 • cenili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som cenil/a/o
 • bol/a/o by si cenil/a/o
 • bol/a/o by cenil/a/o
 • boli by sme cenili
 • boli by ste cenili
 • boli by cenili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • ceň!
 • nech cení!
 • ceňme!
 • ceňte!
 • nech cenia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • cenenie