SK.png bývať

NEURČITOK

 

 • bývať

PRECHODNÍK

 

 • bývajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • bývajúci
 • bývajúca
 • bývajúce
 • bývajúci
 • bývajúce
 • bývajúce

Minulé Činné

 • bývavší
 • bývavšia
 • bývavšie
 • bývavší
 • bývavšie
 • bývavšie
 

Minulé Trpné

 • bývaný
 • bývaná
 • bývané
 • bývaní
 • bývané
 • bývané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bývam
 • bývaš
 • býva
 • bývame
 • bývate
 • bývajú

Budúci Čas

 • budem bývať
 • budeš bývať
 • bude bývať
 • budeme bývať
 • budete bývať
 • budú bývať
 

Minulý Čas

 • býval/a/o som
 • býval/a/o si
 • býval/a/o
 • bývali sme
 • bývali ste
 • bývali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • býval/a/o by som
 • býval/a/o by si
 • býval/a/o by
 • bývali by sme
 • bývali by ste
 • bývali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som býval/a/o
 • bol/a/o by si býval/a/o
 • bol/a/o by býval/a/o
 • boli by sme bývali
 • boli by ste bývali
 • boli by bývali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • bývaj!
 • nech býva!
 • bývajme!
 • bývajte!
 • nech bývajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • bývanie