SK.png budovať

NEURČITOK

 

 • budovať

PRECHODNÍK

 

 • budujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • budujúci
 • budujúca
 • budujúce
 • budujúci
 • budujúce
 • budujúce

Minulé Činné

 • budovavší
 • budovavšia
 • budovavšie
 • budovavší
 • budovavšie
 • budovavšie
 

Minulé Trpné

 • budovaný
 • budovaná
 • budované
 • budovaní
 • budované
 • budované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • budujem
 • buduješ
 • buduje
 • budujeme
 • budujete
 • budujú

Budúci Čas

 • budem budovať
 • budeš budovať
 • bude budovať
 • budeme budovať
 • budete budovať
 • budú budovať
 

Minulý Čas

 • budoval/a/o som
 • budoval/a/o si
 • budoval/a/o
 • budovali sme
 • budovali ste
 • budovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • budoval/a/o by som
 • budoval/a/o by si
 • budoval/a/o by
 • budovali by sme
 • budovali by ste
 • budovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som budoval/a/o
 • bol/a/o by si budoval/a/o
 • bol/a/o by budoval/a/o
 • boli by sme budovali
 • boli by ste budovali
 • boli by budovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • buduj!
 • nech buduje!
 • budujme!
 • budujte!
 • nech buduje!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • budovanie