SK.png budiť

NEURČITOK

 

 • budiť

PRECHODNÍK

 

 • budiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • budiaci
 • budiaca
 • budiace
 • budiaci
 • budiace
 • budiace

Minulé Činné

 • budivší
 • budivšia
 • budivšie
 • budivší
 • budivšie
 • budivšie
 

Minulé Trpné

 • budený
 • budená
 • budené
 • budení
 • budené
 • budené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • budím
 • budíš
 • budí
 • budíme
 • budíte
 • budia

Budúci Čas

 • budem budiť
 • budeš budiť
 • bude budiť
 • budeme budiť
 • budete budiť
 • budú budiť
 

Minulý Čas

 • budil/a/o som
 • budil/a/o si
 • budil/a/o
 • budili sme
 • budili ste
 • budili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • budil/a/o by som
 • budil/a/o by si
 • budil/a/o by
 • budili by sme
 • budili by ste
 • budili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som budil/a/o
 • bol/a/o by si budil/a/o
 • bol/a/o by budil/a/o
 • boli by sme budili
 • boli by ste budili
 • boli by budili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • buď!
 • nech budí!
 • buďme!
 • buďte!
 • nech budia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • budenie