SK.png bubnovať

NEURČITOK

 

 • bubnovať

PRECHODNÍK

 

 • bubnujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • bubnujúci
 • bubnujúca
 • bubnujúce
 • bubnujúci
 • bubnujúce
 • bubnujúce

Minulé Činné

 • bubnovavší
 • bubnovavšia
 • bubnovavšie
 • bubnovavší
 • bubnovavšie
 • bubnovavšie
 

Minulé Trpné

 • bubnovaný
 • bubnovaná
 • bubnované
 • bubnovaní
 • bubnované
 • bubnované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bubnujem
 • bubnuješ
 • bubnuje
 • bubnujeme
 • bubnujete
 • bubnujú

Budúci Čas

 • budem bubnovať
 • budeš bubnovať
 • bude bubnovať
 • budeme bubnovať
 • budete bubnovať
 • budú bubnovať
 

Minulý Čas

 • bubnoval/a/o som
 • bubnoval/a/o si
 • bubnoval/a/o
 • bubnovali sme
 • bubnovali ste
 • bubnovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bubnoval/a/o by som
 • bubnoval/a/o by si
 • bubnoval/a/o by
 • bubnovali by sme
 • bubnovali by ste
 • bubnovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som bubnoval/a/o
 • bol/a/o by si bubnoval/a/o
 • bol/a/o by bubnoval/a/o
 • boli by sme bubnovali
 • boli by ste bubnovali
 • boli by bubnovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • bubuj!
 • nech bubnuje!
 • bubnujme!
 • bubnujte!
 • nech bubnujú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • bubnovanie