SK.png bolieť

NEURČITOK

 

 • bolieť

PRECHODNÍK

 

 • boliac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • boliaci
 • boliaca
 • boliace
 • boliaci
 • boliace
 • boliace

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • bolený
 • bolená
 • bolené
 • bolení
 • bolené
 • bolené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bolím
 • bolíš
 • bolí
 • bolíme
 • bolíte
 • bolia

Budúci Čas

 • budem bolieť
 • budeš bolieť
 • bude bolieť
 • budeme bolieť
 • budete bolieť
 • budú bolieť
 

Minulý Čas

 • bolel/a/o som
 • bolel/a/o si
 • bolel/a/o
 • boleli sme
 • boleli ste
 • boleli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bolel/a/o by som
 • bolel/a/o by si
 • bolel/a/o by
 • boleli by sme
 • boleli by ste
 • boleli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som bolel/a/o
 • bol/a/o by si bolel/a/o
 • bol/a/o by bolel/a/o
 • boli by sme boleli
 • boli by ste boleli
 • boli by boleli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • boľ!
 • nech bolí!
 • boľme!
 • boľte!
 • nech bolia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • bolenie