SK.png blúdiť

NEURČITOK

 

 • blúdiť

PRECHODNÍK

 

 • blúdiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • blúdiaci
 • blúdiaca
 • blúdiace
 • blúdiaci
 • blúdiace
 • blúdiace

Minulé Činné

 • blúdivší
 • blúdivšia
 • blúdivšie
 • blúdivší
 • blúdivšie
 • blúdivšie
 

Minulé Trpné

 • blúdený
 • blúdená
 • blúdené
 • blúdení
 • blúdené
 • blúdené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • blúdim
 • blúdiš
 • blúdi
 • blúdime
 • blúdite
 • blúdia

Budúci Čas

 • budem blúdiť
 • budeš blúdiť
 • bude blúdiť
 • budeme blúdiť
 • budete blúdiť
 • budú blúdiť
 

Minulý Čas

 • blúdil/a/o som
 • blúdil/a/o si
 • blúdil/a/o
 • blúdili sme
 • blúdili ste
 • blúdili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • blúdil/a/o by som
 • blúdil/a/o by si
 • blúdil/a/o by
 • blúdili by sme
 • blúdili by ste
 • blúdili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som blúdil/a/o
 • bol/a/o by si blúdil/a/o
 • bol/a/o by blúdil/a/o
 • boli by sme blúdili
 • boli by ste blúdili
 • boli by blúdili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • blúď!
 • nech blúdi!
 • blúďme!
 • blúďte!
 • nech blúdia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • blúdenie