SK.png prísť

NEURČITOK

 

 • prísť

PRECHODNÍK

 

 • prídúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

Minulé Činné

 • príduvší
 • príduvšia
 • príduvšie
 • príduvší
 • prídušie
 • prídušie
 

Minulé Trpné

 • prídený
 • prídená
 • prídené
 • prídení
 • prídené
 • prídené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • prídem
 • prídeš
 • príde
 • prídeme
 • prídete
 • prídu

Budúci Čas

 • prídem
 • prídeš
 • príde
 • prídeme
 • prídete
 • prídete
 

Minulý Čas

 • priš-iel/la/lo som
 • priš-iel/la/lo si
 • priš-iel/la/lo
 • prišli sme
 • prišli ste
 • prišli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • priš-iel/la/lo by som
 • priš-iel/la/lo by si
 • priš-iel/la/lo by
 • prišli by sme
 • prišli by ste
 • prišli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som priš-iel/la/lo
 • bol/a/o by si priš-iel/la/lo
 • bol/a/o by priš-iel/la/lo
 • boli by sme prišli
 • boli by ste prišli
 • boli by prišli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • príď!
 • nech príde!
 • príďme!
 • príďte!
 • nech prídu!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • prídenie