SK.png môcť

NEURČITOK

 

 • môcť

PRECHODNÍK

 

 • môžúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • môžúci
 • môžúca
 • môžúce
 • môžúci
 • môžúce
 • môžúce

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • môžem
 • môžeš
 • môže
 • môžeme
 • môžete
 • môžu

Budúci Čas

 • budem môcť
 • budeš môcť
 • bude môcť
 • budeme môcť
 • budete môcť
 • budú môcť
 

Minulý Čas

 • moh-ol/la/lo som
 • moh-ol/la/lo si
 • mh-ol/la/lo
 • mohli sme
 • mohli ste
 • mohli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • moh-ol/la/lo by som
 • moh-ol/la/lo by si
 • moh-ol/la/lo by
 • mohli by sme
 • mohli by ste
 • mohli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som moh-ol/la/lo
 • bol/a/o by si moh-ol/la/lo
 • bol/a/o by moh-ol/la/lo
 • boli by sme mohli
 • boli by ste mihli
 • boli by mohli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • môž!
 • nech môže!
 • môžme!
 • môžte!
 • nech môžu!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • *