SK.png bieliť

NEURČITOK

 

 • bieliť

PRECHODNÍK

 

 • bieliac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • bieliaci
 • bieliaca
 • bieliace
 • bieliaci
 • bieliace
 • bieliace

Minulé Činné

 • bielivší
 • bielivšia
 • bielivšie
 • bielivší
 • bielivšie
 • bielivšie
 

Minulé Trpné

 • bielený
 • bielená
 • bielené
 • bielení
 • bielené
 • bielené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bielim
 • bieliš
 • bieli
 • bielime
 • bielite
 • bielia

Budúci Čas

 • budem bieliť
 • budeš bieliť
 • bude bieliť
 • budeme bieliť
 • budete bieliť
 • budú bieliť
 

Minulý Čas

 • bielil/a/o som
 • bielil/a/o si
 • bielil/a/o
 • bielili sme
 • bielili ste
 • bielili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bielil/a/o by som
 • bielil/a/o by si
 • bielil/a/o by
 • bielili by sme
 • bielili by ste
 • bielili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som bielil/a/o
 • bol/a/o by si bielil/a/o
 • bol/a/o by bielil/a/o
 • boli by sme bielili
 • boli by ste bielili
 • boli by bielili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • bieľ!
 • nech bieli!
 • bieľme!
 • bieľte!
 • nech bielia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • bielenie