SK.png bdieť

NEURČITOK

 

 • bdieť

PRECHODNÍK

 

 • bdejúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • bdejúci
 • bdejúca
 • bdejúce
 • bdejúci
 • bdejúce
 • bdejúce

Minulé Činné

 • bdevší
 • bdevšia
 • bdevšie
 • bdevši
 • bdevšie
 • bdevšie
 

Minulé Trpné

 • bdený
 • bdená
 • bdené
 • bdení
 • bdené
 • bdené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bdiem
 • bdieš
 • bdie
 • bdieme
 • bdiete
 • bdejú

Budúci Čas

 • budem bdieť
 • budeš bdieť
 • bude bdieť
 • budeme bdieť
 • budete bdieť
 • budú bdieť
 

Minulý Čas

 • bdel/a/o som
 • bdel/a/o si
 • bdel/a/o
 • bdeli sme
 • bdeli ste
 • bdeli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bdel/a/o by som
 • bdel/a/o by si
 • bdel/a/o by
 • bdeli by sme
 • bdeli by ste
 • bdeli by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som bdel/a/o
 • bol/a/o by si bdel/a/o
 • bol/a/o by bdel/a/o
 • boli by sme bdeli
 • boli by ste bdeli
 • boli by bdeli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • bdej!
 • nech bdie!
 • bdime!
 • bdite!
 • nech bdejú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • bdenie