SK.png baviť

NEURČITOK

 

 • baviť

PRECHODNÍK

 

 • baviac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • baviaci
 • baviaca
 • baviace
 • baviaci
 • baviace
 • baviace

Minulé Činné

 • bavivší
 • bavivšia
 • bavivšie
 • bavivší
 • bavivšie
 • bavivšie
 

Minulé Trpné

 • bavený
 • bavená
 • bavené
 • bavení
 • bavené
 • bavené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bavím
 • bavíš
 • baví
 • bavíme
 • bavíte
 • bavia

Budúci Čas

 • budem baviť
 • budeš baviť
 • bude baviť
 • budeme baviť
 • budete baviť
 • budú baviť
 

Minulý Čas

 • bavil/a/o som
 • bavil/a/o si
 • bavil/a/o
 • bavili sme
 • bavili ste
 • bavili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bavil/a/o by som
 • bavil/a/o by si
 • bavil/a/o by
 • bavili by sme
 • bavili by ste
 • bavili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som bavil/a/o
 • bol/a/o by si bavil/a/o
 • bol/a/o by bavil/a/o
 • boli by sme bavili
 • boli by ste bavili
 • boli by bavili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • bav!
 • nech baví!
 • bavme!
 • bavte!
 • nech bavia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • bavenie