SK.png baliť

NEURČITOK

 

 • baliť

PRECHODNÍK

 

 • baliac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • baliaci
 • baliaca
 • baliace
 • baliaci
 • baliace
 • baliace

Minulé Činné

 • balivší
 • balivšia
 • balivšie
 • balivší
 • balivšie
 • balivšie
 

Minulé Trpné

 • balený
 • balená
 • balené
 • balení
 • balené
 • balené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • balím
 • balíš
 • balí
 • balíme
 • balíte
 • balia

Budúci Čas

 • budem baliť
 • budeš baliť
 • bude baliť
 • budeme baliť
 • budete baliť
 • budú baliť
 

Minulý Čas

 • balil/a/o som
 • balil/a/o si
 • balil/a/o
 • balili sme
 • balili ste
 • balili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • balil/a/o by som
 • balil/a/o by si
 • balil/a/o by
 • balili by sme
 • balili by ste
 • balili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som balil/a/o
 • bol/a/o by si balil/a/o
 • bol/a/o by balil/a/o
 • boli by sme balili
 • boli by ste balili
 • boli by balili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • baľ!
 • nech balí!
 • baľme!
 • baľte!
 • nech balia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • balenie