SK.png dať

NEURČITOK

 

 • dať

PRECHODNÍK

 

 • dajúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • dajúci
 • dajúca
 • dajúce
 • dajúci
 • dajúce
 • dajúce

Minulé Činné

 • davší
 • davšia
 • davšie
 • davší
 • davšie
 • davšie
 

Minulé Trpné

 • daný
 • daná
 • dané
 • daní
 • dané
 • dané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • dám
 • dáš
 • dáme
 • dáte
 • dajú

Budúci Čas

 • dám
 • dáš
 • dáme
 • dáte
 • dajú
 

Minulý Čas

 • dal/a/o som
 • dal/a/o si
 • dal/a/o
 • dali sme
 • dali ste
 • dali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • dal/a/o by som
 • dal/a/o by si
 • dal/a/o by
 • dali by sme
 • dali by ste
 • dali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som dal/a/o
 • bol/a/o by si dal/a/o
 • bol/a/o by dal/a/o
 • boli by sme dali
 • boli by ste dali
 • boli by dali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • daj!
 • nech dá!
 • dajme!
 • dajte!
 • nech dajú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • *