SK.png hasiť

NEURČITOK

 

 • hasiť

PRECHODNÍK

 

 • hasiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • hasiaci
 • hasiaca
 • hasiace
 • hasiaci
 • hasiace
 • hasiace

Minulé Činné

 • hasivší
 • hasivšia
 • hasivšie
 • hasivší
 • hasivšie
 • hasivšie
 

Minulé Trpné

 • hasený
 • hasená
 • hasené
 • hasení
 • hasené
 • hasené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • hasím
 • hasíš
 • hasí
 • hasíme
 • hasíte
 • hasia

Budúci Čas

 • budem hasiť
 • budeš hasiť
 • bude hasiť
 • budeme hasiť
 • budete hasiť
 • budú hasiť
 

Minulý Čas

 • hasil/a/o som
 • hasil/a/o si
 • hasil/a/o
 • hasili sme
 • hasili ste
 • hasili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • hasil/a/o by som
 • hasil/a/o by si
 • hasil/a/o by
 • hasili by sme
 • hasili by ste
 • hasili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som hasil/a/o
 • bol/a/o by si hasil/a/o
 • bol/a/o by hasil/a/o
 • boli by sme hasili
 • boli by ste hasili
 • boli by hasili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • has!
 • nech hasí!
 • hasme!
 • haste!
 • nech hasia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • hasenie