SK.png klamať

NEURČITOK

 

 • klamať

PRECHODNÍK

 

 • klamc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • klamci
 • klamca
 • klamce
 • klamci
 • klamce
 • klamce

Minulé Činné

 • klamavši
 • klamavšia
 • klamavšie
 • klamavši
 • klamavšie
 • klamavšie
 

Minulé Trpné

 • klamaný
 • klamaná
 • klamané
 • klamaní
 • klamané
 • klamané

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • klamiem
 • klamieš
 • klamie
 • klamieme
 • klamiete
 • klamú

Budúci Čas

 • budem klamať
 • budeš klamať
 • bude klamať
 • budeme klamať
 • budete klamať
 • budú klamať
 

Minulý Čas

 • klamal/a/o som
 • klamal/a/o si
 • klamal/a/o
 • klamali sme
 • klamali ste
 • klamali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • klamal/a/o by som
 • klamal/a/o by si
 • klamal/a/o by
 • klamali by sme
 • klamali by ste
 • klamali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som klamal/a/o
 • bol/a/o by si klamal/a/o
 • bol/a/o by klamal/a/o
 • boli by sme klamali
 • boli by ste klamali
 • boli by klamali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • klam!
 • nech klam!
 • klamme!
 • klamte!
 • nech klam!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • klamanie