SK.png chodiť

NEURČITOK

 

 • chodiť

PRECHODNÍK

 

 • chodiac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • chodiaci
 • chodiaca
 • chodiace
 • chodiaci
 • chodiace
 • chodiace

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • chodený
 • chodená
 • chodené
 • chodení
 • chodené
 • chodené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chodím
 • chodíš
 • chodí
 • chodíme
 • chodíte
 • chodia

Budúci Čas

 • budem chodiť
 • budeš chodiť
 • bude chodiť
 • budeme chodiť
 • budete chodiť
 • budú chodiť
 

Minulý Čas

 • chodil/a/o som
 • chodil/a/o si
 • chodil/a/o
 • chodili sme
 • chodili ste
 • chodili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • chodil/a/o by som
 • chodil/a/o by si
 • chodil/a/o by
 • chodili by sme
 • chodili by ste
 • chodili by

Minulý Časo

 • bol by som chodil/a/o
 • bol by si chodil/a/o
 • bol by chodil/a/o
 • boli by sme chodili
 • boli by ste chodili
 • boli by chodili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • choď!
 • nech chodí!
 • choďme!
 • choďte!
 • nech chodia!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • chodenie