SK.png ísť

NEURČITOK

 

 • ísť

PRECHODNÍK

 

 • idúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • idúci
 • idúca
 • idúce
 • idúci
 • idúce
 • idúce

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • idem
 • ideš
 • ide
 • ideme
 • idete
 • idú

Budúci Čas

 • pôjdem
 • pôjdeš
 • pôjde
 • pôjdeme
 • pôjdete
 • pôjdu
 

Minulý Čas

 • išiel/la/lo som
 • išiel/la/lo si
 • išiel/la/lo
 • išli sme
 • išli ste
 • išli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • išiel/la/lo by som
 • išiel/la/lo by si
 • išiel/la/lo by
 • išli by sme
 • išli by ste
 • išli by

Minulý Časo

 • bol by som išiel/la/lo
 • bol by si išiel/la/lo
 • bol by išiel/la/lo
 • boli by sme išli
 • boli by ste išli
 • boli by išli

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • choď!
 • nech ide!
 • poďme!
 • choďte!
 • nech idú

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • *