SK.png byť

NEURČITOK

 

 • byť

PRECHODNÍK

 

 • súc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • súci
 • súca
 • súce
 • súci
 • súce
 • súce

Minulé Činné

 • byvší
 • byvšia
 • byvšie
 • byvší
 • byvšie
 • byvšie
 

Minulé Trpné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • som
 • si
 • je
 • sme
 • ste

Budúci Čas

 • budem
 • budeš
 • bude
 • budeme
 • budete
 • budú
 

Minulý Čas

 • bol/a/o som
 • bol/a/o si
 • bol/a/o
 • boli sme
 • boli ste
 • boli

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bol/a/o by som
 • bol/a/o by si
 • bol/a/o by
 • boli by sme
 • boli by ste
 • boli by

Minulý Časo

 • bol by som býval/a/o
 • bol by si býval/a/o
 • bol by býval/a/o
 • boli by sme bývali
 • boli by ste bývali
 • boli by bývali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • buď!
 • nech je!
 • buďme!
 • buďte!
 • nech sú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • bytie