SK.png brať

NEURČITOK

 

 • brať

PRECHODNÍK

 

 • berúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • brací
 • bracia
 • bracie
 • brací
 • bracie
 • bracie

Minulé Činné

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 

Minulé Trpné

 • braný/bratý
 • braná/bratá
 • brané/braté
 • braní/bratí
 • brané/braté
 • brané/braté

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • beriem
 • berieš
 • berie
 • berieme
 • beriete
 • berú

Budúci Čas

 • budem brat
 • budeš brat
 • bude brat
 • budeme brat
 • budete brat
 • budú brat
 

Minulý Čas

 • bral/a/o som
 • bral/a/o si
 • bral/a/o
 • brali sme
 • brali ste
 • brali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • bral/a/o by som
 • bral/a/o by si
 • bral/a/o by
 • brali by sme
 • brali by ste
 • brali by

Minulý Časo

 • bol by som bral/a/o
 • bol by so bral/a/o
 • bol by bral/a/o
 • boli by sme brali
 • boli by ste brali
 • boli by brali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • ber!
 • nech berie!
 • berme!
 • berte!
 • nech berú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • bratie/branie