EO.png bugri

INFINITO

presente

 • bugri

passato

 • esti bugrinta

GERUNDIO

presente

 • bugrante

passato

 • bugrinte
 

futuro

 • bugronte

PARTICIPIO

presente

 • bugranta

passato

 • bugrinta
 

futuro

 • bugronta

INDICATIVO

presente

 • bugras
 • bugras
 • bugras
 • bugras
 • bugras
 • bugras

passato

 • bugris
 • bugris
 • bugris
 • bugris
 • bugris
 • bugris
 

futuro

 • bugros
 • bugros
 • bugros
 • bugros
 • bugros
 • bugros

passato prossimo

 • estas bugrinta
 • estas bugrinta
 • estas bugrinta
 • estas bugrintaj
 • estas bugrintaj
 • estas bugrintaj
 

trapassato prossimo

 • estis bugrinta
 • estis bugrinta
 • estis bugrinta
 • estis bugrintaj
 • estis bugrintaj
 • estis bugrintaj

futuro anteriore

 • estos bugrinta
 • estos bugrinta
 • estos bugrinta
 • estos bugrintaj
 • estos bugrintaj
 • estos bugrintaj

CONGIUNTIVO

presente

passato

 • ke estu bugrinta
 • ke estu bugrinta
 • ke estu bugrinta
 • ke estu bugrintaj
 • ke estu bugrintaj
 • ke estu bugrintaj

CONDIZIONALE

presente

 • bugrus
 • bugrus
 • bugrus
 • bugrus
 • bugrus
 • bugrus

passato

 • estus bugrinta
 • estus bugrinta
 • estus bugrinta
 • estus bugrintaj
 • estus bugrintaj
 • estus bugrintaj

IMPERATIVO

presente

 • bugru
 • bugru
 • bugru
 • bugru
 • bugru