EO.png amori

INFINITO

presente

 • amori

passato

 • esti amorinta

GERUNDIO

presente

 • amorante

passato

 • amorinte
 

futuro

 • amoronte

PARTICIPIO

presente

 • amoranta

passato

 • amorinta
 

futuro

 • amoronta

INDICATIVO

presente

 • amoras
 • amoras
 • amoras
 • amoras
 • amoras
 • amoras

passato

 • amoris
 • amoris
 • amoris
 • amoris
 • amoris
 • amoris
 

futuro

 • amoros
 • amoros
 • amoros
 • amoros
 • amoros
 • amoros

passato prossimo

 • estas amorinta
 • estas amorinta
 • estas amorinta
 • estas amorintaj
 • estas amorintaj
 • estas amorintaj
 

trapassato prossimo

 • estis amorinta
 • estis amorinta
 • estis amorinta
 • estis amorintaj
 • estis amorintaj
 • estis amorintaj

futuro anteriore

 • estos amorinta
 • estos amorinta
 • estos amorinta
 • estos amorintaj
 • estos amorintaj
 • estos amorintaj

CONGIUNTIVO

presente

passato

 • ke estu amorinta
 • ke estu amorinta
 • ke estu amorinta
 • ke estu amorintaj
 • ke estu amorintaj
 • ke estu amorintaj

CONDIZIONALE

presente

 • amorus
 • amorus
 • amorus
 • amorus
 • amorus
 • amorus

passato

 • estus amorinta
 • estus amorinta
 • estus amorinta
 • estus amorintaj
 • estus amorintaj
 • estus amorintaj

IMPERATIVO

presente

 • amoru
 • amoru
 • amoru
 • amoru
 • amoru