EL.png διορθώνω

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • διορθώνω
 • διορθώνεις
 • διορθώνει
 • διορθώνουμε
 • διορθώνετε
 • διορθώνουν

Υποτακτική

 • νά διορθώνω
 • νά διορθώνεις
 • νά διορθώνει
 • νά διορθώνουμε
 • νά διορθώνετε
 • νά διορθώνουν
 

Προστακτική

 • διόρθωνε
 • διορθώνετε

Μετοχή

 • διορθώνοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • διόρθωνα
 • διόρθωνες
 • διόρθωνε
 • διορθώναμε
 • διορθώνατε
 • διόρθωναν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά διορθώνω
 • θά διορθώνεις
 • θά διορθώνει
 • θά διορθώνουμε
 • θά διορθώνετε
 • θά διορθώνουν

Στιγμιαίος

 • θά διορθώσω
 • θά διορθώσεις
 • θά διορθώσει
 • θά διορθώσουμε
 • θά διορθώσετε
 • θά διορθώσουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • διόρθωνα
 • διόρθωνες
 • διόρθωνε
 • διορθώναμε
 • διορθώνατε
 • διόρθωναν

Υποτακτική

 • νά διορθώσω
 • νά διορθώσεις
 • νά διορθώσει
 • νά διορθώσουμε
 • νά διορθώσετε
 • νά διορθώσουν
 

Προστακτική

 • διόρθωσε
 • διορθώστε

Απαρέμφατο

 • διορθώσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω διορθώσει
 • έχεις διορθώσει
 • έχει διορθώσει
 • έχουμε διορθώσει
 • έχετε διορθώσει
 • έχουν διορθώσει

Υποτακτική

 • νά έχω διορθώσει
 • νά έχεις διορθώσει
 • νά έχει διορθώσει
 • νά έχουμε διορθώσει
 • νά έχετε διορθώσει
 • νά έχουν διορθώσει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα διορθώσει
 • είχες διορθώσει
 • είχε διορθώσει
 • είχαμε διορθώσει
 • είχατε διορθώσει
 • είχαν διορθώσει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω διορθώσει
 • θά έχεις διορθώσει
 • θά έχει διορθώσει
 • θά έχουμε διορθώσει
 • θά έχετε διορθώσει
 • θά έχουν διορθώσει