EL.png βελτιώνω

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • βελτιώνω
 • βελτιώνεις
 • βελτιώνει
 • βελτιώνουμε
 • βελτιώνετε
 • βελτιώνουν

Υποτακτική

 • νά βελτιώνω
 • νά βελτιώνεις
 • νά βελτιώνει
 • νά βελτιώνουμε
 • νά βελτιώνετε
 • νά βελτιώνουν
 

Προστακτική

 • βελτίωνε
 • βελτιώνετε

Μετοχή

 • βελτιώνοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • βελτίωνα
 • βελτίωνες
 • βελτίωνε
 • βελτιώναμε
 • βελτιώνατε
 • βελτίωναν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά βελτιώνω
 • θά βελτιώνεις
 • θά βελτιώνει
 • θά βελτιώνουμε
 • θά βελτιώνετε
 • θά βελτιώνουν

Στιγμιαίος

 • θά βελτιώσω
 • θά βελτιώσεις
 • θά βελτιώσει
 • θά βελτιώσουμε
 • θά βελτιώσετε
 • θά βελτιώσουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • βελτίωσα
 • βελτίωσες
 • βελτίωσε
 • βελτιώσαμε
 • βελτιώσατε
 • βελτίωσαν

Υποτακτική

 • νά βελτιώσω
 • νά βελτιώσεις
 • νά βελτιώσει
 • νά βελτιώσουμε
 • νά βελτιώσετε
 • νά βελτιώσουν
 

Προστακτική

 • βελτίωσε
 • βελτιώστε

Απαρέμφατο

 • βελτιώσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω βελτιώσει
 • έχεις βελτιώσει
 • έχει βελτιώσει
 • έχουμε βελτιώσει
 • έχετε βελτιώσει
 • έχουν βελτιώσει

Υποτακτική

 • νά έχω βελτιώσει
 • νά έχεις βελτιώσει
 • νά έχει βελτιώσει
 • νά έχουμε βελτιώσει
 • νά έχετε βελτιώσει
 • νά έχουν βελτιώσει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα βελτιώσει
 • είχες βελτιώσει
 • είχε βελτιώσει
 • είχαμε βελτιώσει
 • είχατε βελτιώσει
 • είχαν βελτιώσει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω βελτιώσει
 • θά έχεις βελτιώσει
 • θά έχει βελτιώσει
 • θά έχουμε βελτιώσει
 • θά έχετε βελτιώσει
 • θά έχουν βελτιώσει