EL.png αμαρτάνω

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • αμαρτάνω
 • αμαρτάνεις
 • αμαρτάνει
 • αμαρτάνουμε
 • αμαρτάνετε
 • αμαρτάνουν

Υποτακτική

 • νά αμαρτάνω
 • νά αμαρτάνεις
 • νά αμαρτάνει
 • νά αμαρτάνουμε
 • νά αμαρτάνετε
 • νά αμαρτάνουν
 

Προστακτική

 • αμάρτανε
 • αμαρτάνετε

Μετοχή

 • αμαρτάνοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • αμάρτηνα
 • αμάρτηνες
 • αμάρτηνε
 • αμαρτήναμε
 • αμαρτήνατε
 • αμάρτηναν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά αμαρτάνω
 • θά αμαρτάνεις
 • θά αμαρτάνει
 • θά αμαρτάνουμε
 • θά αμαρτάνετε
 • θά αμαρτάνουν

Στιγμιαίος

 • θά αμαρτήσω
 • θά αμαρτήσεις
 • θά αμαρτήσει
 • θά αμαρτήσουμε
 • θά αμαρτήσετε
 • θά αμαρτήσουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • αμάρτησα
 • αμάρτησες
 • αμάρτησε
 • αμαρτήσαμε
 • αμαρτήσατε
 • αμάρτησαν

Υποτακτική

 • νά αμαρτήσω
 • νά αμαρτήσεις
 • νά αμαρτήσει
 • νά αμαρτήσουμε
 • νά αμαρτήσετε
 • νά αμαρτήσουν
 

Προστακτική

 • αμάρτησε
 • αμαρτήστε

Απαρέμφατο

 • αμαρτήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω αμαρτήσει
 • έχεις αμαρτήσει
 • έχει αμαρτήσει
 • έχουμε αμαρτήσει
 • έχετε αμαρτήσει
 • έχουν αμαρτήσει

Υποτακτική

 • νά έχω αμαρτήσει
 • νά έχεις αμαρτήσει
 • νά έχει αμαρτήσει
 • νά έχουμε αμαρτήσει
 • νά έχετε αμαρτήσει
 • νά έχουν αμαρτήσει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα αμαρτήσει
 • είχες αμαρτήσει
 • είχε αμαρτήσει
 • είχαμε αμαρτήσει
 • είχατε αμαρτήσει
 • είχαν αμαρτήσει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω αμαρτήσει
 • θά έχεις αμαρτήσει
 • θά έχει αμαρτήσει
 • θά έχουμε αμαρτήσει
 • θά έχετε αμαρτήσει
 • θά έχουν αμαρτήσει