EL.png ανανεώνω

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • ανανεώνω
 • ανανεώνεις
 • ανανεώνει
 • ανανεώνουμε
 • ανανεώνετε
 • ανανεώνουν

Υποτακτική

 • νά ανανεώνω
 • νά ανανεώνεις
 • νά ανανεώνει
 • νά ανανεώνουμε
 • νά ανανεώνετε
 • νά ανανεώνουν
 

Προστακτική

 • ανανέωνε
 • ανανεώνετε

Μετοχή

 • ανανεώνοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • ανανέωνα
 • ανανέωνες
 • ανανέωνε
 • ανανεώναμε
 • ανανεώνατε
 • ανανέωναν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά ανανεώνω
 • θά ανανεώνεις
 • θά ανανεώνει
 • θά ανανεώνουμε
 • θά ανανεώνετε
 • θά ανανεώνουν

Στιγμιαίος

 • θά ανανεώσω
 • θά ανανεώεις
 • θά ανανεώσει
 • θά ανανεώσουμε
 • θά ανανεώσετε
 • θά ανανεώσουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ανανέωσα
 • ανανέωσες
 • ανανέωσε
 • ανανεώσαμε
 • ανανεώσατε
 • ανανέωσαν

Υποτακτική

 • νά ανανεώσω
 • νά ανανεώσεις
 • νά ανανεώσει
 • νά ανανεώσουμε
 • νά ανανεώσετε
 • νά ανανεώσουν
 

Προστακτική

 • ανανεώσε
 • ανανεώστε

Απαρέμφατο

 • ανανεώσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω ανανεώσει
 • έχεις ανανεώσει
 • έχει ανανεώσει
 • έχουμε ανανεώσει
 • έχετε ανανεώσει
 • έχουν ανανεώσει

Υποτακτική

 • νά έχω ανανεώσει
 • νά έχεις ανανεώσει
 • νά έχει ανανεώσει
 • νά έχουμε ανανεώσει
 • νά έχετε ανανεώσει
 • νά έχουν ανανεώσει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα ανανεώσει
 • είχες ανανεώσει
 • είχε ανανεώσει
 • είχαμε ανανεώσει
 • είχατε ανανεώσει
 • είχαν ανανεώσει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω ανανεώσει
 • θά έχεις ανανεώσει
 • θά έχει ανανεώσει
 • θά έχουμε ανανεώσει
 • θά έχετε ανανεώσει
 • θά έχουν ανανεώσει