EL.png αξιώνω

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • αξιώνω
 • αξιώνεις
 • αξιώνει
 • αξιώνουμε
 • αξιώνετε
 • αξιώνουν

Υποτακτική

 • νά αξιώνω
 • νά αξιώνεις
 • νά αξιώνει
 • νά αξιώνουμε
 • νά αξιώνετε
 • νά αξιώνουν
 

Προστακτική

 • αξίωνε
 • αξιώνετε

Μετοχή

 • αξιώνοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • αξίωνα
 • αξίωνες
 • αξίωνε
 • αξιώναμε
 • αξιώνατε
 • αξίωναν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά αξιώνω
 • θά αξιώνεις
 • θά αξιώνει
 • θά αξιώνουμε
 • θά αξιώνετε
 • θά αξιώνουν

Στιγμιαίος

 • θά αξιώσω
 • θά αξιώσεις
 • θά αξιώσει
 • θά αξιώσουμε
 • θά αξιώσετε
 • θά αξιώσουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • αξίωσα
 • αξίωσες
 • αξίωσε
 • αξιώσαμε
 • αξιώσατε
 • αξίωσαν

Υποτακτική

 • νά αξιώσω
 • νά αξιώσεις
 • νά αξιώσει
 • νά αξιώσουμε
 • νά αξιώσετε
 • νά αξιώσουν
 

Προστακτική

 • αξίωσε
 • αξιώστε

Απαρέμφατο

 • αξιώσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω αξιώσει
 • έχεις αξιώσει
 • έχει αξιώσει
 • έχουμε αξιώσει
 • έχετε αξιώσει
 • έχουν αξιώσει

Υποτακτική

 • νά έχω αξιώσει
 • νά έχεις αξιώσει
 • νά έχει αξιώσει
 • νά έχουμε αξιώσει
 • νά έχετε αξιώσει
 • νά έχουν αξιώσει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα αξιώσει
 • είχες αξιώσει
 • είχε αξιώσει
 • είχαμε αξιώσει
 • είχατε αξιώσει
 • είχαν αξιώσει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω αξιώσει
 • θά έχεις αξιώσει
 • θά έχει αξιώσει
 • θά έχουμε αξιώσει
 • θά έχετε αξιώσει
 • θά έχουν αξιώσει