EL.png επαναλαμβάνω

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • επαναλαμβάνω
 • επαναλαμβάνεις
 • επαναλαμβάνει
 • επαναλαμβάνουμε
 • επαναλαμβάνετε
 • επαναλαμβάνουν

Υποτακτική

 • νά επαναλαμβάνω
 • νά επαναλαμβάνεις
 • νά επαναλαμβάνει
 • νά επαναλαμβάνουμε
 • νά επαναλαμβάνετε
 • νά επαναλαμβάνουν
 

Προστακτική

 • επαναλάμβανε
 • επαναλαμβάνετε

Μετοχή

 • επαναλαμβάνοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • επαναλάμβανα
 • επαναλάμβανες
 • επαναλάμβανε
 • επαναλαμβάναμε
 • επαναλαμβάνατε
 • επαναλάμβαναν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά επαναλαμβάνω
 • θά επαναλαμβάνεις
 • θά επαναλαμβάνει
 • θά επαναλαμβάνουμε
 • θά επαναλαμβάνετε
 • θά επαναλαμβάνουν

Στιγμιαίος

 • θά επαναλάβω
 • θά επαναλάβεις
 • θά επαναλάβει
 • θά επαναλάβουμε
 • θά επαναλάβετε
 • θά επαναλάβουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • επανέλαβα
 • επανέλαβες
 • επανέλαβε
 • επαναλάβαμε
 • επαναλάβατε
 • επανέλαβαν

Υποτακτική

 • νά επαναλάβω
 • νά επαναλάβεις
 • νά επαναλάβει
 • νά επαναλάβουμε
 • νά επαναλάβετε
 • νά επαναλάβουν
 

Προστακτική

 • επανέλαβε
 • επαναλάβατε

Απαρέμφατο

 • επαναλάβει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω επαναλάβει
 • έχεις επαναλάβει
 • έχει επαναλάβει
 • έχουμε επαναλάβει
 • έχετε επαναλάβει
 • έχουν επαναλάβει

Υποτακτική

 • νά έχω επαναλάβει
 • νά έχεις επαναλάβει
 • νά έχει επαναλάβει
 • νά έχουμε επαναλάβει
 • νά έχετε επαναλάβει
 • νά έχουν επαναλάβει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα επαναλάβει
 • είχες επαναλάβει
 • είχε επαναλάβει
 • είχαμε επαναλάβει
 • είχατε επαναλάβει
 • είχαν επαναλάβει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω επαναλάβει
 • θά έχεις επαναλάβει
 • θά έχει επαναλάβει
 • θά έχουμε επαναλάβει
 • θά έχετε επαναλάβει
 • θά έχουν επαναλάβει