EL.png εξακολουθώ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • εξακολουθώ
 • εξακολουθείς
 • εξακολουθεί
 • εξακολουθούμε
 • εξακολουθείτε
 • εξακολουθούν

Υποτακτική

 • νά εξακολουθώ
 • νά εξακολουθείς
 • νά εξακολουθεί
 • νά εξακολουθούμε
 • νά εξακολουθείτε
 • νά εξακολουθούν
 

Προστακτική

 • εξακολούθα
 • εξακολουθείτε

Μετοχή

 • εξακολουθώντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • εξακολουθούσα
 • εξακολουθούσες
 • εξακολουθούσε
 • εξακολουθούσαμε
 • εξακολουθούσατε
 • εξακολουθούσαν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά εξακολουθώ
 • θά εξακολουθείς
 • θά εξακολουθεί
 • θά εξακολουθούμε
 • θά εξακολουθείτε
 • θά εξακολουθούν

Στιγμιαίος

 • θά εξακολουθήσω
 • θά εξακολουθήσεις
 • θά εξακολουθήσει
 • θά εξακολουθήσουμε
 • θά εξακολουθήσετε
 • θά εξακολουθήσουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • εξακολούθησα
 • εξακολούθησες
 • εξακολούθησε
 • εξακολουθήσαμε
 • εξακολουθήσατε
 • εξακολούθησαν

Υποτακτική

 • νά εξακολουθήσω
 • νά εξακολουθήσεις
 • νά εξακολουθήσει
 • νά εξακολουθήσουμε
 • νά εξακολουθήσετε
 • νά εξακολουθήσουν
 

Προστακτική

 • εξακολούθησε
 • εξακολουθήστε

Απαρέμφατο

 • εξακολουθήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω εξακολουθήσει
 • έχεις εξακολουθήσει
 • έχει εξακολουθήσει
 • έχουμε εξακολουθήσει
 • έχετε εξακολουθήσει
 • έχουν εξακολουθήσει

Υποτακτική

 • νά έχω εξακολουθήσει
 • νά έχεις εξακολουθήσει
 • νά έχει εξακολουθήσει
 • νά έχουμε εξακολουθήσει
 • νά έχετε εξακολουθήσει
 • νά έχουν εξακολουθήσει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα εξακολουθήσει
 • είχες εξακολουθήσει
 • είχε εξακολουθήσει
 • είχαμε εξακολουθήσει
 • είχατε εξακολουθήσει
 • είχαν εξακολουθήσει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • νά έχω εξακολουθήσει
 • νά έχεις εξακολουθήσει
 • νά έχει εξακολουθήσει
 • νά έχουμε εξακολουθήσει
 • νά έχετε εξακολουθήσει
 • νά έχουν εξακολουθήσει