EL.png φεκολίζω

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • φεκολίζω
 • φεκολίζεις
 • φεκολίζει
 • φεκολίζουμε
 • φεκολίζετε
 • φεκολίζουν

Υποτακτική

 • νά φεκολίζω
 • νά φεκολίζεις
 • νά φεκολίζει
 • νά φεκολίζουμε
 • νά φεκολίζετε
 • νά φεκολίζουν
 

Προστακτική

 • φεκόλιζε
 • φεκολίζετε

Μετοχή

 • φεκολίζοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • φεκόλιζα
 • φεκόλιζες
 • φεκόλιζε
 • φεκολίζαμε
 • φεκολίζατε
 • φεκολίζαν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά φεκολίζω
 • θά φεκολίζεις
 • θά φεκολίζει
 • θά φεκολίζουμε
 • θά φεκολίζετε
 • θά φεκολίζουν

Στιγμιαίος

 • θά φεκολίσω
 • θά φεκολίσεις
 • θά φεκολίσει
 • θά φεκολίσουμε
 • θά φεκολίσετε
 • θά φεκολίσουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • φεκόλισα
 • φεκόλισες
 • φεκόλισε
 • φεκολίσαμε
 • φεκολίσατε
 • φεκόλισαν

Υποτακτική

 • νά φεκολίσω
 • νά φεκολίσεις
 • νά φεκολίσει
 • νά φεκολίσουμε
 • νά φεκολίσετε
 • νά φεκολίσουν
 

Προστακτική

 • φεκόλισε
 • φεκολίστε

Απαρέμφατο

 • φεκολίσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω φεκολίσει
 • έχεις φεκολίσει
 • έχει φεκολίσει
 • έχουμε φεκολίσει
 • έχετε φεκολίσει
 • έχουν φεκολίσει

Υποτακτική

 • νά έχω φεκολίσει
 • νά έχεις φεκολίσει
 • νά έχει φεκολίσει
 • νά έχουμε φεκολίσει
 • νά έχετε φεκολίσει
 • νά έχουν φεκολίσει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα φεκολίσει
 • είχες φεκολίσει
 • είχε φεκολίσει
 • είχαμε φεκολίσει
 • είχατε φεκολίσει
 • είχαν φεκολίσει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω φεκολίσει
 • θά έχεις φεκολίσει
 • θά έχει φεκολίσει
 • θά έχουμε φεκολίσει
 • θά έχετε φεκολίσει
 • θά έχουν φεκολίσει