EL.png συμβουλεύομαι

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • συμβουλεύομαι
 • συμβουλεύεσαι
 • συμβουλεύεται
 • συμβουλευόμαστε
 • συμβουλεύεστε
 • συμβουλεύονται

Υποτακτική

 • νά συμβουλεύομαι
 • νά συμβουλεύεσαι
 • νά συμβουλεύεται
 • νά συμβουλευόμαστε
 • νά συμβουλεύεστε
 • νά συμβουλεύονται
 

Προστακτική

 • *
 • *

Μετοχή

 • *

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • συμβουλευόμουν
 • συμβουλευόσουν
 • συμβουλευόταν
 • συμβουλευόμαστε
 • συμβουλευόσαστε
 • συμβουλεύονταν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά συμβουλεύομαι
 • θά συμβουλεύεσαι
 • θά συμβουλεύεται
 • θά συμβουλευόμαστε
 • θά συμβουλεύεστε
 • θά συμβουλεύονται

Στιγμιαίος

 • θά συμβουλευτώ
 • θά συμβουλευτείς
 • θά συμβουλευτεί
 • θά συμβουλευτούμε
 • θά συμβουλευτείτε
 • θά συμβουλευτούν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • συμβουλεύθηκα
 • συμβουλεύθηκες
 • συμβουλεύθηκε
 • συμβουλευθήκαμε
 • συμβουλευθήκατε
 • συμβουλεύθηκαν

Υποτακτική

 • νά συμβουλευτώ
 • νά συμβουλευτείς
 • νά συμβουλευτεί
 • νά συμβουλευτούμε
 • νά συμβουλευτείτε
 • νά συμβουλευτούν
 

Προστακτική

 • συμβουλέψου
 • συμβουλευτείτε

Απαρέμφατο

 • συμβουλευθεί

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω συμβουλευθεί
 • έχεις συμβουλευθεί
 • έχει συμβουλευθεί
 • έχουμε συμβουλευθεί
 • έχετε συμβουλευθεί
 • έχουν συμβουλευθεί

Υποτακτική

 • νά έχω συμβουλευθεί
 • νά έχεις συμβουλευθεί
 • νά έχει συμβουλευθεί
 • νά έχουμε συμβουλευθεί
 • νά έχετε συμβουλευθεί
 • νά έχουν συμβουλευθεί
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα συμβουλευθεί
 • είχες συμβουλευθεί
 • είχε συμβουλευθεί
 • είχαμε συμβουλευθεί
 • είχατε συμβουλευθεί
 • είχαν συμβουλευθεί

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω συμβουλευθεί
 • θά έχεις συμβουλευθεί
 • θά έχει συμβουλευθεί
 • θά έχουμε συμβουλευθεί
 • θά έχετε συμβουλευθεί
 • θά έχουν συμβουλευθεί