EL.png ελπίζω

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • ελπίζω
 • ελπίζεις
 • ελπίζει
 • ελπίζουμε
 • ελπίζετε
 • ελπίζουν

Υποτακτική

 • νά ελπίζω
 • νά ελπίζεις
 • νά ελπίζει
 • νά ελπίζουμε
 • νά ελπίζετε
 • νά ελπίζουν
 

Προστακτική

 • έλπιζε
 • ελπίζετε

Μετοχή

 • ελπίζοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • ήλπιζα
 • ήλπιζες
 • ήλπιζε
 • ηλπίζαμε
 • ηλπίζατε
 • ήλπιζαν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά ελπίζω
 • θά ελπίζεις
 • θά ελπίζει
 • θά ελπίζουμε
 • θά ελπίζετε
 • θά ελπίζουν

Στιγμιαίος

 • θά ελπίσω
 • θά ελπίσεις
 • θά ελπίσει
 • θά ελπίσουμε
 • θά ελπίσετε
 • θά ελπίσουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ήλπισα
 • ήλπισες
 • ήλπισε
 • ηλπίσαμε
 • ηλπίσατε
 • ήλπισαν

Υποτακτική

 • νά ελπίσω
 • νά ελπίσεις
 • νά ελπίσει
 • νά ελπίσουμε
 • νά ελπίσετε
 • νά ελπίσουν
 

Προστακτική

 • έλπισε
 • ελπίσετε

Απαρέμφατο

 • ελπίσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω ελπίσει
 • έχεις ελπίσει
 • έχει ελπίσει
 • έχουμε ελπίσει
 • έχετε ελπίσει
 • έχουν ελπίσει

Υποτακτική

 • νά έχω ελπίσει
 • νά έχεις ελπίσει
 • νά έχει ελπίσει
 • νά έχουμε ελπίσει
 • νά έχετε ελπίσει
 • νά έχουν ελπίσει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα ελπίσει
 • είχες ελπίσει
 • είχε ελπίσει
 • είχαμε ελπίσει
 • είχατε ελπίσει
 • είχαν ελπίσει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω ελπίσει
 • θά έχεις ελπίσει
 • θά έχει ελπίσει
 • θά έχουμε ελπίσει
 • θά έχετε ελπίσει
 • θά έχουν ελπίσει