EL.png δαπανώ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • δαπανώ
 • δαπανάς
 • δαπανά
 • δαπανούμε-(άμε)
 • δαπανάτε
 • δαπαν(ούν)-(άν)-(άνε)

Υποτακτική

 • νά δαπανώ
 • νά δαπανάς
 • νά δαπανά
 • νά δαπανούμε-(άμε)
 • νά δαπανάτε
 • νά δαπαν(ούν)-(άν)-(άνε)
 

Προστακτική

 • δαπάνα
 • δαπανάτε

Μετοχή

 • δαπανώντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • δαπανούσα
 • δαπανούσες
 • δαπανούσε
 • δαπανούσαμε-(άμε)
 • δαπανούσατε
 • δαπανούσαν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά δαπανώ
 • θά δαπαθά ς
 • θά δαπαθά
 • θά δαπανούμε-(άμε)
 • θά δαπαθά τε
 • θά δαπαν(ούν)-(άν)-(άνε)

Στιγμιαίος

 • θά δαπανήσω
 • θά δαπανήσεις
 • θά δαπανήσει
 • θά δαπανήσουμε
 • θά δαπανήσετε
 • θά δαπανήσουν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • δαπάνησα
 • δαπάνησες
 • δαπάνησε
 • δαπανήσαμε
 • δαπανήσατε
 • δαπάνησαν

Υποτακτική

 • νά δαπανήσω
 • νά δαπανήσεις
 • νά δαπανήσει
 • νά δαπανήσουμε
 • νά δαπανήσετε
 • νά δαπανήσουν
 

Προστακτική

 • δαπάνησε
 • δαπανήστε

Απαρέμφατο

 • δαπανήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω δαπανήσει
 • έχεις δαπανήσει
 • έχει δαπανήσει
 • έχουμε δαπανήσει
 • έχετε δαπανήσει
 • έχουν δαπανήσει

Υποτακτική

 • νά έχω δαπανήσει
 • νά έχεις δαπανήσει
 • νά έχει δαπανήσει
 • νά έχουμε δαπανήσει
 • νά έχετε δαπανήσει
 • νά έχουν δαπανήσει
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα δαπανήσει
 • είχες δαπανήσει
 • είχε δαπανήσει
 • είχαμε δαπανήσει
 • είχατε δαπανήσει
 • είχαν δαπανήσει

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω δαπανήσει
 • θά έχεις δαπανήσει
 • θά έχει δαπανήσει
 • θά έχουμε δαπανήσει
 • θά έχετε δαπανήσει
 • θά έχουν δαπανήσει