EL.png βλέπομαι

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Οριστική

 • βλέπομαι
 • βλέπεσαι
 • βλέπεται
 • βλεπόμαστε
 • βλέπεστε
 • βλέπονται

Υποτακτική

 • νά βλέπομαι
 • νά βλέπεσαι
 • νά βλέπεται
 • νά βλεπόμαστε
 • νά βλέπεστε
 • νά βλέπονται
 

Προστακτική

 • *
 • *

Μετοχή

 • *

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΩΣ

 

 • βλεπόμουν
 • βλεπόσουν
 • βλεπόταν
 • βλεπόμαστε
 • βλέπόσαστε
 • βλέπονταν

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Εξακολουθητικός

 • θά βλέπομαι
 • θά βλέπεσαι
 • θά βλέπεται
 • θά βλεπόμαστε
 • θά βλέπεστε
 • θά βλέπονται

Στιγμιαίος

 • θά ιδωθώ
 • θά ιδωθείς
 • θά ιδωθεί
 • θά ιδωθούμε
 • θά ιδωθείτε
 • θά ιδωθούν

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Οριστική

 • ειδώθηκα
 • ειδώθηκες
 • ειδώθηκε
 • ειδωθήκαμε
 • ειδωθήκατε
 • ειδώθηκαν

Υποτακτική

 • νά ιδωθώ
 • νά ιδωθείς
 • νά ιδωθεί
 • νά ιδωθούμε
 • νά ιδωθείτε
 • νά ιδωθούν
 

Προστακτική

 • *
 • ιδωθείτε

Απαρέμφατο

 • ιδωθεί

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Οριστική

 • έχω ιδωθεί
 • έχεις ιδωθεί
 • έχει ιδωθεί
 • έχουμε ιδωθεί
 • έχετε ιδωθεί
 • έχουν ιδωθεί

Υποτακτική

 • νά έχω ιδωθεί
 • νά έχεις ιδωθεί
 • νά έχει ιδωθεί
 • νά έχουμε ιδωθεί
 • νά έχετε ιδωθεί
 • νά έχουν ιδωθεί
 

Μετοχή

 • *

ΡLUΠΑ_ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • είχα ιδωθεί
 • είχες ιδωθεί
 • είχε ιδωθεί
 • είχαμε ιδωθεί
 • είχατε ιδωθεί
 • είχαν ιδωθεί

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Υποτακτική

 • θά έχω ιδωθεί
 • θά έχεις ιδωθεί
 • θά έχει ιδωθεί
 • θά έχουμε ιδωθεί
 • θά έχετε ιδωθεί
 • θά έχουν ιδωθεί