SQ.png

INFINITO

 

PARTICIPIO

 

 • vënë

INDICATIVO

presente

 • vëmë
 • vini
 • vënë

imperfetto

 • vija
 • vije
 • vinte
 • vinim
 • vinit
 • vinin
 

passato remoto

 • vura
 • vure
 • vuri
 • vumë
 • vutë
 • vunë

CONGIUNTIVO

 

 • të vë
 • të vësh
 • të vërë
 • të vëmë
 • të vini
 • të vënë

OTTATIVO

 

 • vënça
 • vënç
 • vëntë
 • vënçim
 • vënçi
 • vënçin

IMPERATIVO

 

 • *
 • *

AMMIRATIVO

 

 • vënkam
 • vënke
 • vënka
 • vënkemi
 • vënkemi
 • vënkan