SQ.png

INFINITO

 

PARTICIPIO

 

 • zënë

INDICATIVO

presente

 • zëmë
 • zini
 • zënë

imperfetto

 • zija
 • zije
 • zinte
 • zinim
 • zinit
 • zinin
 

passato remoto

 • zura
 • zure
 • zuri
 • zumë
 • zutë
 • zunë

CONGIUNTIVO

 

 • të zë
 • të zësh
 • të zërë
 • të zëmë
 • të zini
 • të zënë

OTTATIVO

 

 • zënsha
 • zënsh
 • zëntë
 • zënshim
 • zënshit
 • zënshin

IMPERATIVO

 

 • zëre
 • zëreni

AMMIRATIVO

 

 • zënkam
 • zënke
 • zënka
 • zënkemi
 • zënkeni
 • zënkan