SQ.png njoh

INFINITO

 

 • njoh

PARTICIPIO

 

 • njohur

INDICATIVO

presente

 • njoh
 • njeh
 • njeh
 • njohim
 • njihni
 • njohin

imperfetto

 • njihja
 • njihje
 • njihte
 • njihnim
 • njihnit
 • njihnin
 

passato remoto

 • njoha
 • njohe
 • njohu
 • njohëm
 • njohët
 • njohën

CONGIUNTIVO

 

 • të njoh
 • të njohësh
 • të njohë
 • të njohim
 • të njihni
 • të njohin

OTTATIVO

 

 • njohsha
 • njohsh
 • njohtë
 • njohshim
 • njohshi
 • njohshin

IMPERATIVO

 

 • njih
 • njihni

AMMIRATIVO

 

 • njihkam
 • njihke
 • njhka
 • njhikemi
 • njhikeni
 • njihkan