SQ.png pi

INFINITO

 

 • pi

PARTICIPIO

 

 • pirë

INDICATIVO

presente

 • pi
 • pi
 • pi
 • pimë
 • pini
 • pinë

imperfetto

 • pija
 • pije
 • pinte
 • pinim
 • pinit
 • pinin
 

passato remoto

 • piva
 • pive
 • piu
 • pimë
 • pitë
 • pinë

CONGIUNTIVO

 

 • të bëj
 • të bësh
 • të bëjë
 • të bëjmë
 • të bëni
 • të bëjnë

OTTATIVO

 

 • pifsha
 • pifsh
 • piftë
 • pifshim
 • pifshi
 • pifshin

IMPERATIVO

 

 • pi
 • pini

AMMIRATIVO

 

 • pikam
 • pike
 • pika
 • pikemi
 • pikeni
 • pikan