SQ.png them

INFINITO

 

 • them

PARTICIPIO

 

 • thënë

INDICATIVO

presente

 • them
 • thua
 • thotë
 • themi
 • thoni
 • thonë

imperfetto

 • thosha
 • thoshe
 • thoshte
 • thoshim
 • thoshit
 • thoshin
 

passato remoto

 • thashë
 • the
 • tha
 • thamë
 • thatë
 • thanë

CONGIUNTIVO

 

 • të them
 • të thuash
 • të thotë
 • të themi
 • të thoni
 • të thonë

OTTATIVO

 

 • thënça
 • thënç
 • thëntë
 • thënçim
 • thnçit
 • thënçin

IMPERATIVO

 

 • thuaj
 • thoni

AMMIRATIVO

 

 • thënkam
 • thënke
 • thënka
 • thënkemi
 • thënkeni
 • thënkan