SV.png anknyta

INFINITIV

 

 • anknyta

INDICATIV

Presens

 • jag anknyter
 • du anknyter
 • han anknyter
 • vi anknyter
 • ni anknyter
 • de anknyter

Preteritum

 • jag anknöt
 • du anknöt
 • han anknöt
 • vi anknöt
 • ni anknöt
 • de anknöt
 

Futurum

 • jag ska anknyta
 • du ska anknyta
 • han ska anknyta
 • vi ska anknyta
 • ni ska anknyta
 • de ska anknyta

Konditionalis

 • jag skulle anknyta
 • du skulle anknyta
 • han skulle anknyta
 • vi skulle anknyta
 • ni skulle anknyta
 • de skulle anknyta
 

Perfekt

 • jag har anknytit
 • du har anknytit
 • han har anknytit
 • vi har anknytit
 • ni har anknytit
 • de har anknytit

Pluskvamperfekt

 • jag hade anknytit
 • du hade anknytit
 • han hade anknytit
 • vi hade anknytit
 • ni hade anknytit
 • de hade anknytit
 

Futurum Exaktum

 • jag kommer att ha anknytit
 • du kommer att ha anknytit
 • han kommer att ha anknytit
 • vi kommer att ha anknytit
 • ni kommer att ha anknytit
 • de kommer att ha anknytit

Konditionalis 2

 • jag skulle ha anknytit
 • du skulle ha anknytit
 • han skulle ha anknytit
 • vi skulle ha anknytit
 • ni skulle ha anknytit
 • de skulle ha anknytit